Spacetube BG

Еърбъс, производителят на новата ракета Ariane 6 предлага първата награда в конкурса за видеофилм на космическа тематика. Можете да спечелите VIP посещение в Европейския тренировъчен център за космонавти (предлагано от ) и други награди. Ако вие сте на възраст от 9 до 19 години участвайте в този видео-конкурс с филм с продължителност от 2 до 3 минути.

Spaceman

grab the
trophee

Партньори