Spacetube BG

Изпратете видеоклипа си
Регистрацията приключва след
0
дни
0
часа
0
минути
0
секунди
Spaceman

grab the
trophee

Graphic

Как работи?

Конкурс за видеофилм за космоса

Какво си представяте, когато мислите за Космоса?

Има ли други обитаеми планети? Как работи ракетния двигател?
Създайте видеоклип от 2 до 3 минути и с него представете вашите идеи за Космоса!


Участвайте в конкурса на Big Bang Spacetube!
Step 1
Регистрирайте се за участие, можете да участвате сами или в екип до двама ученика. Ако не сте навършили 13 години, помолете учител или родител да ви помогне с регистрацията.
Step 2
Потърсете информация от достъпните ви източници за събиране на идеи, картинки или видео филми отнасящи се за вашата тема.
Виж повече
Step 3
Съставете сценарий на видео-филма, представящ вашата идея. Имайте пред вид, че вашият видео-филм не трябва да е по-голям от 3 минути.
Step 4
Изпратете на контакти информация за вас и вашия екип и линк към ю-туб, където трябва да качите вашия видеофилм.

Партньори