Помощ

Идеи

За да регистрирате вашето участие е необходимо да изпратите писмо на електронната поща на Контакт, в което да има следната информация:
Име, презиме, фамилия
Възраст, клас, училище
Пощенски адрес и GSM за връзка
Темата на видеофилма
Линк към Youtube където трябва да сте качили предварително вашия филм

The images and videos of the European Space Agency which are free to use

The images and videos of the European Space Agency which are free to use

	The galery of media made available by Nasa

The galery of media made available by Nasa

 If you want to display the subtitles of a youtube video in another language

If you want to display the subtitles of a youtube video in another language