Направете видеоклип за космоса и спечелете страхотни награди!

Изпратете видеоклипа си

Как да създадеш собствен Spacetube?

Graphic

Как работи?

Конкурс за видеофилм за космоса

Какво си представяте, когато мислите за Космоса?

Има ли други обитаеми планети? Как работи ракетния двигател?
Създайте видеоклип от 2 до 3 минути и с него представете вашите идеи за Космоса!


Участвайте в конкурса на Big Bang Spacetube!
Step 1
Регистрирайте се за участие, можете да участвате сами или в екип до двама ученика. Ако не сте навършили 13 години, помолете учител или родител да ви помогне с регистрацията.
Step 2
Потърсете информация от достъпните ви източници за събиране на идеи, картинки или видео филми отнасящи се за вашата тема.
Виж повече
Step 3
Съставете сценарий на видео-филма, представящ вашата идея. Имайте пред вид, че вашият видео-филм не трябва да е по-голям от 3 минути.
Step 4
Изпратете на контакти информация за вас и вашия екип и линк към ю-туб, където трябва да качите вашия видеофилм.
Step 5
Кажете на вашите приятели за това състезание: ще бъдат избрани десетте най-добри клипа определени с вашето гласуване. Гласувалите имат възможност да спечелят страхотни награди всяка седмица.
Step 6
Избора на десетте най-добри видеоклипа ще се извърши от публичното гласуване и това на нашето жури. Победителите ще бъдат представени на денят на отворените врати на Планетариум/ ESTEC (Белгия/Холандия).
Step 7
Най-добрите видеоклипове във всяка възрастова група (от 9 до 12 години и от 13 до 19 години) печелят голямата награда: специално VIP посещение в космическия център в Европа.

Имате нужда от помощ?

Направете видеоклип за космоса и спечелете страхотни награди!

Изпратете видеоклипа си