Правила на конкурса

ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
"FESTIVAL SPACETUBE"

Член 1.  Организатор  на състезанието

Европейският организатор на конкурса е ASBL MC2, която обединява 3 страни – Холандия, Белгия и България. Целта е повишаване на информираността на широката общественост за успехите при научните
изследвания на космическото пространство. ASBL MC2 организира конкурс, с който цели да провокира интерес у младежите към  Космоса и космическите изследвания. За България Национален организатор на конкурса е Планетариумът на Висшето военно морско училище „Никола Вапцаров”, Варна. 

Член 2.  Цел на конкурса

Участниците трябва да създадат видео-филм с продължителнос от 2 минути до 3 минути по тема, свързана с космическите изследвания. За заснемането, монтирането и озвучаването на видео-филмиге могат да се използват всички мобилни устройства - смартфон, компютър или таблет. Звукът може да бъде използван от всеки източник, чиито права на ползване са безплатни. Филмът  задължително трябва да е авторски. Всеки използван във видео-филма материал, който има авторско право, може да се използва само ако участникът предостави писмено разрешение от авторите. Форматът на видеото трябва да бъде в един от следните формати:  MP4 (H264), MOV, WMV, AVI формати. Разделителна способност трябва да е 16: 9: 1280 × 720 пиксела на ред или 1920 × 1080 пиксела на ред

Член 3. Кой може да участва?

Конкурсът е за младежи на възраст от 9 до 19 години, които учат в български училища. В него могат да участват само младежи, които не публикуват професионални видеофилми. За да бъде допуснат до конкурса, участникът трябва да приема всички условия, посочени в правилата. Видео-фимът може да бъде представен от един участник в конкурса или от екип до 3 ученика. Разликата във възрастта на участниците не трябва да е по-голяма от две години. В конкурса  могат да участват ученици от 9 до 19 години. 

Член 4. Клаузи за дисквалификация

Не се допускат до конкурса видео-филми, които са несъвместими с темата за Космоса и космическите изследвания, случаи с плагиатство, клеветнически, расистки или такива, с неморално съдържание.
Участниците упълномощават организатора да извърши всички проверки, свързани с тяхната самоличност и данни за контакт. Всеки надпис, представящ непълна, погрешна, невярна информация, няма
да бъде взет под внимание и ще доведе до елиминирането на участника.

Член 5. Етапи на провеждане на конкурса

А. Участникът трябва да регистрира своята самоличност на уебсайта на Фестивала, използвайки наличния формуляр. Трябва да попълни всички задължителни полета и да качи портретна снимка, която ще бъде използвана за представяне на филма. Ако е екип, всеки член трябва да предостави своите данни.

Б. Участието в конкурса се финализира след като качите видеоклипа чрез предоставената връзка. Отговарящите на условията видеоклипове ще бъдат публикувани онлайн от организатора и ще бъдат достъпни на уебсайта на конкурса. Ограничения и невалидност: На този етап участниците няма да могат да поискат отмяна на модификацията на видеофилма. В случаите, когато видеото не е собствена реализация, то ще бъде дисквалифицирано. След окончателното валидиране участникът ще получи известие, потвърждаващо неговия предварителен избор.

Предлагат се два вида награди: национална награда и международна награда. Ако ученикът или екипът желае да се състезава за международната награда, трябва да сложи субтитри на
видеоклипа си в srt формат (софтуерът се предлага от организатора).

В. След крайния срок, участниците ще бъдат поканени да гласуват за видеоклипа, който според тях е най-добър. Гласуването ще бъде направено на уебсайта spacetube.xyz, като гласоподавателите трябва предварително да се регистрират. Трябва да се има пред вид, от един потребителски профил може да се направят не повече от 10 (десет) гласувания. Честотата на гледане на видеоклипове от потребителите и броят на коментарите, публикувани във видеоклиповете, няма да бъдат взети под внимание при преброяването на гласовете.

Г.  Журито ще гласува за 10-те най-добри видеоклипа. Гласовете на аудиторията и журито ще бъдат комбинирани с тежест 40/60, за да се определи селекция от 10 видеоклипа с най-висок рейтинг.

Д. В Деня на отворените врати в международната седмица на космонавтиката от 1 до 10 октомври 2018 година, организиран от Планетариума на ВВМУ, избраните 10 видеофилма  ще бъдат показани на обществеността. На победителите ще бъдат връчени награди.

Член 6. Време на провеждане на конкурса
Регистрация за участие и представяне на видеоклипа: от 21юли до 15 август 2018 година Представяне на одобрените видеоклипове и публично гласуване: от 1 до 30 септември 2018 г., включени в
платформата spacetube.xyz
Ден на отворените врати в Планетариума на ВВМУ, Варна, когато ще се представят победителите: между 1 и 10 октомври 2018 г. точната дата ще бъде обявена не по-късно от 1 септември 2018 година.

Член 7. Защита на данните

Участникът се съгласява, че личните данни, записани на сайта, ще се използват от организатора, за да се провери дали той отговаря на условията за допустимост (член 3) и да комуникира с него по време на състезанието. Той приема, че произведенията се използват за образователни цели и илюстрация на конкурса. Няма да се използва от организаторите за търговски цели.

Член 8. Награди и жури
Наградите са материални, осигуряват се от спонсорите и се връчват на заключителното събитие. Голямата награда е покана за посещение на Европейския тренировъчен център за астронавти в Кьолн, Германия. Членовете на журито, са специалисти в областта на космическите изследвания.