Võistluse reeglid

Punkt 1. Võistluse korraldaja.


Konkursi korraldaja ASBL MC2 on kokku viinud viies riigis asuvad asutused, mille eesmärgiks on harida avalikkust astronoomia ja teaduse alal. Nende partneritega koostöös korraldab ASBL MC2 võistluse, et suurendada noorte internetikasutajate huvi astronoomia valdkonna vastu.
Punkt 2. Võistluse eesmärk.


Selleks, et võistlusest osa võtta, tuleb teha 2-3minutiline kosmoseteemaline video. Filmida võib nii tavalise kaamera kui ka (tahvel)arvuti või nutitelefoniga. Video töötlemiseks võib kasutada nii arvuti videotarkvara kui ka mobiilirakendusi. Teostus peab olema isiklik looming, kuid selleks võib kasutada audiovisuaalset materjali, mis on välja võetud andmebaasidest, mis on vaba kasutuse litsentsiga. Autoriõigusega kaitstud materjali võib kasutada ainult autori kirjaliku loa olemasolul.


Video formaat: MP4 (H264), MOV, WMV, AVI


Video eraldusvõime: 16/9: 1280 × 720 pikslit rea kohta või 1920 × 1080 pikslit rea kohta
Punkt 3. Kes saavad osaleda?


Võistlusel saavad osaleda kõik II ja III astme õpilased. Osaleda saavad vaid amatöörrežissöörid, kes pole varem ühtegi professionaalset videot avaldanud. Võistlusele pääsemiseks peab osaleja nõustuma kõigi reeglites sätestatud tingimustega.
Punkt 4. Diskvalifitseerimine.


Lisaks 5. punktis kirjeldatud registreerumise kinnitamata jätmise või pettuse juhtudele diskvalifitseeritakse võistlusest videod, mis on kohatud, laimavad, rassistlikud või kellegi isikut ähvardavad.


Osalejad on kohustatud andma enda kohta tõeseid andmeid. Ekslike või valede andmete andmise korral osaleja töö diskvalifitseeritakse võistlusest.
Punkt 5. Võistluse kulg.

A. Võistlusest osavõtmiseks peab osaleja end registreerima võistluse kodulehel, kasutades selleks kodulehel antud vormi. Osaleja peab täitma kõik nõutavad väljad ja laadima üles endast ühe portreefoto. Esitatud andmed on kaitstud (vaata 7. punkt).


B. Registreerumine lõppeb video üleslaadimisega. Osaleja saab e-kirja kinnitusega, et video on võistlusele esitatud. Selles etapis pole osalejatel enam võimalust muuta oma andmeid ega esitatud tööd. Juhul kui selgub, et esitatud töö pole osaleja originaalne looming, eemaldatakse see võistlusest.


Pakutakse kahte tüüpi auhindu: kohalikke ja rahvusvahelisi auhindu. Selleks, et võita rahvusvaheline auhind, peab osaleja lisama oma videole ingliskeelsed subtiitrid (tarkvara pakub korraldaja).


C. Pärast videote esitamist võistlusele algab rahvahääletus. Hääletus toimub võistluse kodulehel. Hääle andmiseks tuleb registreeruda kodulehel. Igal registreerunul on kolm häält. Videote vaadatavust ja kommentaare ei arvestata häälte loendamisel.


D. Žürii valib valib välja 5 parimat videot. Publiku ja žürii hääled ühendatakse kaaluga 40/60, et teha valik 5 videost, mille punktisumma on kõrgeim.


E. Võistluse korraldaja kohalik partner organiseerib avaliku auhinnatseremoonia, kus näidatakse ka võistluse võitnud videosid.
Punkt 6. Võistluse ajakava.

Osalemiseks registreerimine ja video esitamine: 14. oktoober 2019 – 1. märts 2020.


Rahvahääletus: 2. märts – 18. märts 2020


Auhinnatseremoonia: 28. märts 2020
Punkt 7. Andmekaitse.


Osaleja nõustub, et korraldaja kasutab võistluse kodulehel salvestatud isikuandmeid, et kontrollida, kas esitatud töö vastab võistluse tingimustele (punkt 3), ja suhelda osalejaga võistluse ajal. Osaleja nõustub, et tema esitatud videot võib kasutada hariduslikel eesmärkidel. Korraldajad ei kasuta osaleja andmeid ega videot ärilistel eesmärkidel.
Punkt 8. Auhinnad.

Väljapandud auhinnad on mitterahalised ning nende arvu määravad võistluse toetajad.


Žüriiliikmed valitakse konkursi teemat tundvate isikute hulgast.


Võistluse korraldaja on žürii eesistuja.